O AUTORACH

Beata Staszyńska – Hansen/ Fundacja Citizen Project – Gdańsk: Szkoleniowiec, ekspert, współautor koncepcji “Pokolenie (F) fragmentacji”. Magister sztuki – reżyserka i producentka. Absolwentka PWSFTViT w Łodzi. Tworzy narzędzia edukacyjne, programy warsztatów i prowadzi zajęcia szkolne i pozalekcyjne dla dorosłych, dzieci i młodzieży dotyczące rozwoju osobowościowego, budowania relacji, komunikacji interpersonalnej, bezpieczeństwa, prywatności i autoprezentacji w Internecie. Pracuje z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Wspólnie z holenderskim partnerem (Fundacją Ezzev) tworzą innowacyjne narzędzia edukacyjne i wychowawcze. Była ekspertem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ds. Animacji i edukacji kulturalnej. (Współ)autorka polskich projektów: Jak pracować profilaktycznie z dzieckiem w wieku 13 do 15 lat (2017), akademia dynamiczna Tożsamość (2016, 2017), Dynamiczna Tożsamość (2012; 2013; 2014- 2016) i Obywatel Solidarność (2010). (Współ)autorka europejskiego projektu: Dynamic Identity (2012-2015). Partnerka europejskich projektów: Identifeye (2013-2015) i Talking about taboos (2013-2015). Ekspert w europejskich projektach: ANEMELO (2017-2019), OZO (2017-2018), Web2Learn (2012-2014) i CDEI (2011-2013). (Współ)autorka 5 książek edukacyjnych, publicystka na temat komunikacji i młodzieży, (współ)autorka eksperymentów społecznych z młodzieżą. Certyfikat: „Oddziaływać skutecznie – zasady tworzenia i wdrażania programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych w środowisku szkolnym (Stowarzyszenie Monar). Wspólnie z Onno Hansenem – Staszyńskim (współ) autorka (adT) AKADEMII DYNAMICZNEJ TOŻSAMOŚCI. Prezes Zarządu Fundacji Citizen Project. https://www.linkedin.com/in/beatastaszynska

Onno Hansen – Staszyński/ Fundacja Ezzev – Amsterdam: Szkoleniowiec, ekspert, współautor koncepcji “Pokolenie (F) fragmentacji”. Zajmuje się m.in. rozwijaniem umiejętności digitalnych oraz refleksji młodzieży online szczególnie zagrożonej wykluczeniem.Był (współ)autorem i partnerem w europejskich projektach: CDEI, IDentifEYE, Dynamic Identity i OZO. Był partnerem w europejskich projektach Web2Learn, Talking about Taboos, Pecos4SMEs i ANEMELO. Jest współautorem w polskich projektach Obywatel Solidarność (2010, finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury), Dynamiczna Tożsamość (2012, 2013, 2014-2016, dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), akademia dynamiczna Tożsamość (2016, 2017, dofinansowane ze środków Miasta Gdańska) i Jak pracować profilaktycznie z dzieckiem w wieku 13 do 15 lat (2017, dofinansowane ze środków Miasta Gdańska). Był doradcą holenderskiego Ministra MSW ds. e-walidacji. Był doradcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ds. edukacji medialnej. Certyfikat: „Oddziaływać skutecznie – zasady tworzenia i wdrażania programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych w środowisku szkolnym (Stowarzyszenie Monar). Magister politologii. Publikuje na największej holenderskojęzycznej platformie o internecie: Frankwatching. Od 1998 lat bada społeczne formy technologii i technologiczne potrzeby społeczeństwa. Jest architektem funkcjonalności internetowych, ekspertem walidacji, semantyki i budowania communities, który dzieli się swą wiedzą i doświadczeniem na europejskich forach, dając również swoje wykłady. Prezes Zarządu Fundacji Ezzev. http://onnohansen.nl/